Splošna matura

Vse o splošni maturi

 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti. Dijaki izobraževalnega programa Tehniška gimnazija zaključijo šolanje z maturo, ki je državni izpit in jo določa Zakon o maturi.

Pogoji za opravljanje splošne mature:

 • uspešno končan zadnji letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
 • v letu opravljanja mature starost najmanj 21 let

Pogoji za opravljanje posameznega izpita splošne mature:

 • kandidati, ki opravljajo oz. so že opravili splošno ali poklicno maturo,
 • kandidati, ki so se prijavili in izpolnjujejo pogoje za opravljanju poklicne mature.

Kandidati oddajo prijavo na svoji šoli do roka, ki je določen s koledarjem splošne mature.

Predmeti splošne mature:

 • Skupni, obvezni del: slovenščina, matematika, tuj jezik
 • Izbirni del: fizika, elektrotehnika, mehanika, računalništvo.

Ostale premete lahko dijaki opravljajo na ostalih gimnazijah, ki so v mreži šol. Kandidat lahko predmete opravlja na osnovni oz. višja ravni zahtevnosti v skladu s pravili Maturitetnega izpitnega kataloga.

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo:

 • Predsednica: Tanja Čefarin
 • Namestnica predsednice: Vanda Fiegl
 • Tajnica: Nina Magajne
 • Članica: Petra Kosovel
 • Članica: Adrijana Špacapan
 • Članica: Mirijam Pirc
 • Član: Simon Abolnar
 • Član: Karlo Perovčič
 • Članica: Barbara Pušnar

Nina Magajne

 

nina.magajne@scng.si

Tel.: +386 5 6205712

Uradne ure: petek od 11.00-11.45 v zbornici Gimnazije in zdravstvene šole

Dostopnost