Dokumenti in obrazci

 

Vsi dokumenti in obrazci na enem mestu.

i

Navodila

Nadomestna javna listina
Šolska prehrana
i

Prijave in odjave

Prijava k splošni maturi
Prijava k splošni maturi
oblika pdf, velikost 487KB

 

 

Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature
Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature
oblika pdf, velikost 487KB

 

 

Šolska prehrana
Odjava dijaka/dijakinje od šolske prehrane
oblika pdf, velikost 487KB

 

Prijava dijaka/dijakinje na šolsko prehrano
oblika pdf, velikost 375KB

eOveščevalec
Prijavnica – eObveščevalec
pdf oblika, velikost 2MB
Popravni, dopolnilni, predmetni izpit
i

Soglasja, Poravnava obveznosti za nastale stroške dijaka, Vloga za spremembo trajnika

i

Opravičila, prošnje, potrdila

i

Vloge, Vpisnica v višji letnik

Prilagajanje opravljanja šolskih obveznosti
Predmetnik
Vloga za izdajo predmetnika
pdf oblika, velikost 361KB
Izpis iz evidence

Vloga za izdajo izpisa iz evidence
pdf oblika, velikost 296KB

Subvencija mesečne vozovnice
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Vloga za izdajo potrdil
i

Pravilniki

Šolska dokumentacija
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
oblika pdf, velikost 789KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditve šolskih obveznosti
Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
pdf oblika, velikost 568KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tečaj slovenščine
Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah
pdf oblika, velikost 554KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolski red
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
pdf oblika, velikost 582KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolska prehrana
Šolska pravila
i

Ceniki

Cenik
Cenik
oblika pdf, velikost 218KB

 

 

 

 

 

 

i

Publikacija, Letni delovni načrt, Drugi dokumenti

KORISTNE INFORMACIJE

ZA DIJAKE IN STARŠE

Štipendije
Denarne pomoči

KJE SMO

Šolski center Nova Gorica Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica, Slovenija
TEL:. +386 5 6205771
FAX: +386 5 6205774
gzs@scng.si

Dostopnost