GIMNAZIJSKI PREDMETNIK

Osnovo predstavljajo temeljni splošni predmeti s področja naravoslovja, družboslovja in jezikov, posebnost pa so strokovni predmeti treh smeri.

Prenesi predmetnik v PDF obliki

Izvedbeni predmetnik Tehniške gimnazije – prenovljen predmetnik z začetkom veljavnosti 1. 9. 2020

Prenesi predmetnik v PDF obliki

Posebnosti tehniške gimnazije

Posebnost tehniške gimnazije je v tem, da dijakom ponuja možnost izbire med tremi smermi, ki so predstavljene spodaj. Vsaka smer obsega dva predmeta, ki sta podprta z laboratorijskimi vajami.

RAČUNALNIŠTVO

Predmet računalništvo je izbirni strokovni maturitetni predmet tehniške gimnazije. Zajema znanja računalništva in informatike, ki jih potrebujejo izobraženci v informacijski družbi. Vključena so tako teoretična kot praktična znanja, več podrobnosti pa izveste s klikom na priponko.

– Računalništvo – Računalniški sistemi in omrežja – Računalniški sistemi in omrežja(LAV)

STROJNIŠTVO

Predmet strojništvo je izbirni strokovni predmet, ki temelji predvsem na vsebinah obveznih naravoslovnotehniških predmetov osnovne šole. Dijaki pridobijo občutek za natančnost, zanesljivost in prostorsko predstavo ter reševanje vsakodnevnih problemov. Razvijajo sistematični pristop s poudarkom na načrtovanju dela. Več podrobnosti v priponki.

– Strojništvo – Mehanika – Mehanika(LAV)

ELEKTROTEHNIKA

Predmet elektrotehnika seznani dijake z zakoni elektromagnetizma in električnih vezij, ki so eno temeljnih znanj za razumevanje delovanja električnih naprav in sistemov. Skozi slike, skice, načrte in izračune pridobivajo redoljubnost, natančnost in domišljijo, torej vrline, ki so nujne pri snovanju novih tehniških zamisli. Več podrobnosti v priponki.

– Elektrotehnika – Elektronika – Elektrotehnika in elektronika(LAV)

KORISTNE INFORMACIJE

ZA DIJAKE IN STARŠE

Štipendije
Denarne pomoči

KJE SMO

Šolski center Nova Gorica Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica, Slovenija
TEL:. +386 5 6205771
FAX: +386 5 6205774
gzs@scng.si

Dostopnost