Pohvala dijakinjam in dijakom 3. GA – Tehniška gimnazija

Ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja je učiteljski zbor Gimnazije in zdravstvene šole za dosežen 96-odstotni učni uspeh pohvalil celoten 3.GA-oddelek.

Učitelji so v utemeljitvi zapisali, da k tako visokemu učnemu uspehu prispevajo vsi dijaki, saj s svojo pozitivno naravnanostjo, vedoželjnostjo, razgledanostjo in spoštljivimi medsebojnimi odnosi v razredu ustvarjajo prijetno sproščeno, a obenem delovno vzdušje. Zrelo sprejemajo in opravijo prijetne in manj prijetne naloge, med poukom se trudijo snov razumeti ter z medsebojnim sodelovanjem in s pomočjo učiteljev sproti razrešujejo morebitne dileme, za dobre ocene se potrudijo, odlikujejo pa se tudi pri skupinskem delu in drugih aktivnih metodah učenja, saj si znajo naloge primerno razdeliti in jih odgovorno opravijo. Drug drugemu so zgled in spodbuda, zato so uspešni. Naj tako tudi ostane.

Dostopnost